wynajem nagrzewnic mobilnych

Bardziej efektywny jest układ przeciwprądowy

wynajem nagrzewnic mobilnych
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku.
Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydaj.