Ogrzewanie i fizyka - Promieniowanie cieplne

serwis palników serwis palników
Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii. Promieniowanie cieplne emitowane jest przez każdą materię o temperaturze wy.

Widok do druku:

serwis palników